RE.BORN AJA - Vare nr. 480.10


Aja er vores første HeadFi Base. Designet opstod, som så ofte før, spontant ud fra et behov. Et behov for at passe på vores hoved højtalere, når disse ikke er i brug. Materialet er 100% bæredygtigt RE.BORN Dark Oak, som efter at det er blevet CNC bearbejdet & laser graveret med vores logo, håndslibes til den får en venlig taktil overflade. Den indbyder til at du tager den i hænderne & mærker det levende træ. Der efter håndpoleres træet med en speciel blanding af ekstra fin økologisk kold-presset linolie & bivoks. Dette beskytter overfladen & får virkelig træets sjæl til at stå frem.


RE.BORN produkterne leveres i en håndlavet æske, hvor der er præget et RE.BORN logo i låget. Æsken indeholder alle relevante skruer samt en lille folder med produktets historie & garanti beviset. Vi vil gerne opfordre dig til at genbruge æsken, når du har taget Aja i brug - dette er også bæredygtighed!

Aja er udviklet til at passe alle "standard" størrelser hoved højtalere, så som produkterne fra Bang & Olufsen, Bose, Marshall mm. Der medfølger en solid Table.Base2, som du kan bruge for ekstra stabilitet. Eller du kan lade Aja stå rå uden - den er rigeligt stabil nok uden Table.Base2.


Aja is our first HeadFi Base. The Design emerged, as so often before, spontaneously from a need. A need to protect our head loudspeakers, when those are not in use. The material is 100% sustainable RE.BORN Dark Oak, which after it has been CNC milled & laser engraved with our logo, is being hand sanded until it gets a friendly tactile surface. It invites you to take it into your hands & feel the live wood. Then it gets hand polished with a special mixture of extra fine ecological cold-pressed flaxseed & bee wax. This protects the surface & really makes the Soul of the wood stand out.


RE.BORN products are delivered in a handmade box, with a RE.BORN logo embossed on top of the lid. The box contains all of the relevant screws as well as a leaflet with the products history & the warranty certificate. We encourage you to re-use the box, once you have taken Aja into use - that too is sustainability!


Aja is developed so that it fits all “standard” size head loudspeakers, such as the products from Bang & Olufsen, Bose, Marshall eg. There is a solid table Base included, which you can use for added stability. Or you can leave the Aja standing raw without - it is perfectly stable enough without the Table.Base2.

HANDMADE IN HORSENS                                                                                                                                                                                                     Copyright 2008 by Henrik Christensen Design