RE.BORN JOSIE - Vare nr. 580.10


Josie er storesøsteren til vores første HeadFi Base Aja. Designet opstod, da flere forhandlere gjorde os opmærksom på, at deres High End headsets ikke kunne være på Aja. Det kan vi selvfølgelig ikke have! Da der er 2 forskellige former på High End headsets - runde & ovale - var vi også nødt til at tilpasse designet, uden at miste den allerede elskede & ikoniske form. Løsningen blev en lidt højere version af Aja, hvor vi tilpassede formen så den nu valgfrit kan vendes & monteres på den medfølgende Table.Base2. Således at den enten passer til runde eller ovale headsets. Materialet er stadig 100% bæredygtigt RE.BORN Dark Oak, som efter at det er blevet CNC bearbejdet & laser graveret med vores logo, håndslibes til træet får en venlig taktil overflade. Dermed indbyder den dig til at tage den i dine hænder & mærke det levende træ. Der efter håndpoleres træet med en speciel blanding af ekstra fin økologisk kold-presset linolie & bivoks. Dette beskytter træet & får virkelig træets sjæl til at stå frem.  


RE.BORN produkterne leveres i en håndlavet æske, hvor der er præget et RE.BORN logo i låget. Æsken indeholder alle relevante skruer samt en lille folder med produktets historie & garanti bevis. Vi vil gerne opfordre dig til at genbruge æsken, når du har taget Josie i brug. Dette er også bæredygtighed!

Josie er udviklet til at passe alle størrelser High End headsets, så som produkterne fra Meze, Audeze, Hifiman & Sennheiser. Der medfølger en solid Table.Base2, som vi anbefaler at du bruger for ekstra stabilitet.


Josie is the bigger sister to our first HeadFi Base Aja. The Design emerged, when some dealers made us aware of, that their High End headsets could not fit the Aja. We can't have that! Since there are 2 general shapes of High End headsets - round & oval - we also had to adjust the design, without losing the already loved & iconic shape. The solution was to make it slightly higher than the Aja, where we adjusted the shape so that it now can be turned around & be mounted on the enclosed Table.Base2. So that it either fits round or oval headsets. The material is still 100% sustainable RE.BORN Dark Oak, which after it has been CNC milled & laser engraved with our logo, is being hand sanded until the wood gets a friendly tactile surface. It thereby invites you to take it into your hands & feel the live wood. Then it gets hand polished with a special mixture of extra fine ecological cold-pressed flaxseed & bee wax. This protects the surface & really makes the soul of the wood stand out.


RE.BORN products are delivered in a hand made box, with a RE.BORN logo embossed on top of the lid. The box contains all of the relevant screws as well as a leaflet with the products history & the warranty certificate. We would like to encourage you to re-use the box, once you have taken Josie into use. That too is sustainability!


Josie is developed so that it fits all size High End headsets, such as the products from Meze, Audeze, Hifiman & Sennheiser. There is included a solid Table.Base2, which we recommend that you use for added stability.

HANDMADE IN HORSENS                                                                                                                                                                                                     Copyright 2008 by Henrik Christensen Design